GRANTY NA USŁUGI DORADCZE

CHOJNÓW 05.08.2019r

FL MALWINA NOWAK

NIP.6121827836

UL. ZIELONA 4,

59-225 CHOJNÓW

TEL.534-520-305

BIURO@FIRLIFEDIETA.PL

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z otrzymaniem Grantów: „Granty na usługi doradcze dla MSP z Obszaru Legnicko-Głogowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,  firma Fitlife FL Malwina Nowak, poszukuje firmy posiadającej status Instytucji Otoczenia Biznesu

do wykonania usługi doradczej.

Na usługę doradczą składać się będą działania z zakresu marketingu, które pozwolą firmie osiągnąć założone cele, umożliwią dalszy rozwój i odpowiedzą na zdiagnozowane potrzeby. Planowany zakres obejmuje:

– audyt identyfikacji wizualnej i kanałów komunikacji marketingowej,

(zakres ogólny)- przewidziana liczna godzin – 5

– analizę rynku, szans i zagrożeń oraz potencjalnych nisz,

(zakres ogólny)- przewidziana liczna godzin – 5
– analizę aktualnej obecności i działalności w Internecie,

(zakres ogólny)- przewidziana liczna godzin – 5

– określenie optymalnego zasięgu reklamowego,

(zakres ogólny)- przewidziana liczna godzin – 5

– analizę alternatywnych i dobór odpowiedniej strategii komunikacji,

(zakres ogólny)- przewidziana liczna godzin – 5

– rekomendację optymalizacji działań marketingowych i social marketingowych,

– przewidziana liczna godzin – 15

(w tym konsultacje w sprawie utworzenia takich narzędzi marketingowych, jak:

  1. PIXEL Facebook’a i określić zdarzenia konwersji

  2. Zdefiniować audiences w Google Analytics do przyszłego użytku.

  3. Kampanie Google ads w sieci wyszukiwania i w sieci reklamowej

  4. Lejek sprzedażowy.

– analiza ruchów rynku i konkurencji,

(zakres ogólny)- przewidziana liczna godzin – 5

– analizę potrzeb odbiorcy i aktualnych trendów branżowych.

(zakres ogólny)- przewidziana liczna godzin – 5

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W projekcie wymagane jest, by wykonawca był Instytucją Otoczenia Biznesu tj. był podmiotem prowadzącym działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałającym dla zysku lub przeznaczającym zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim (należy dostarczyć dokumenty potwierdzające status Instytucji Otoczenia Biznesu).

Bardzo proszę o wycenę wyżej wymienionego doradztwa. Oferty proszę składać do 12.08.2019r do godz. 11:00